Værd at vide, når du flytter ind på Skovbakkehjemmet

I forbindelse med indflytning er det vigtigt at lejligheden er indrettet af dig og din familie, så du føler, det er dit hjem. Ved indretningen beder vi dig om at tage hensyn til at personalet skal kunne udføre deres arbejde, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Du vil blive modtaget af personalet i afdelingen og de vil vise dig til rette i dine nye omgivelser.

Du vil få tildelt en kontaktperson, som vil være din kontakt til samarbejdspartnere og din familie. Din kontaktperson vil desuden planlægge din hverdag i samarbejde med dig og hjælpe dig til at leve det et liv du ønsker.

I den første tid vil der være en del aftaler som skal være på plads, såsom:

  • Velkomstsamtale
  • Administrationsaftale
  • Pleje- og handleplaner

Ved velkomstsamtale vil vi lære hinanden at kende, samt lytte til dine ønsker og tanker om fremtiden på Skovbakkehjemmet. Formålet med samtalen er at afstemme forventninger og skabe et fælles udgangspunkt. Inden samtalen, aftales om dine pårørende skal være med.

Skovbakkehjemmet er ejet af Danske Diakonhjem og i forbindelse med indflytning er det Danske Diakonhjem der varetager opgaverne omkring lejemål, indskud, el og varme samt betalingen for disse. Du skal selv sørge for ansvars- og indboforsikring.

Publiceret 14-11-2015