Værdier i vores fælles hverdag.

Vi vil:

• støtte dig, så du får størst mulig tryghed i hverdagen

• møde hinanden med gensidig respekt

• opnå den bedste omsorg i samspil med dig

• støtte dig i at få medbestemmelse

• bruge humor med omtanke

• sammen fange nuet

Vi vil:

• skabe tryghed ved genkendelighed og sammenhæng i hverdagen

• hjælpe dig med at vedligeholde og udvikle dine færdigheder

• skabe gensidig respekt ved at være lydhøre overfor hinanden

• skabe medbestemmelse ved at lytte til dine ønsker og behov

• bruge humor som en vigtig del af hverdagen, og vi ønsker sammen med dig at skabe en dagligdag fyldt med glæde og latter

• fange nuet ved at være sammen og være opmærksomme på de små ting i hverdagen

Publiceret 14-02-2017